poniedziałek, 9 marca 2009

Dominus vitae necisque


I tak tego nikt nie czyta :)